Privacy statement

Laatst gewijzigd op maandag 10 oktober 2022

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Sponsit gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden, zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven. De rechtsverhouding tussen u en Sponsit wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG).

In dit Privacy Statement wordt gesproken over het bezoek aan sponsit.nl (verder: de Website) en het gebruik maken van de Sponsit-applicatie via account.sponsit.nl (verder: het Sponsit-account). Middels dit Privacy Statement laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u de Website bezoekt en/of het Sponsit-account gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Verzamelen en verwerken persoonsgegevens

Sponsit kan persoonsgegevens verzamelen doordat u:

 • Een Sponsit-account aanmaakt;
 • Uitgenodigd wordt door een andere Gebruiker uit een bestaand Sponsit-account;
 • Contact opneemt met de support van Sponsit.

Hierbij kunnen de onderstaande persoonsgegevens worden verzameld:

 • Volledige naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres (tevens gebruikersnaam)
 • IP-adres
 • Factuurgegevens

Sponsit kan uw persoonsgegevens gebruiken voor:

 • De aanmaak van een Sponsit-account en de bevestiging daarvan;
 • Het kunnen inloggen in het Sponsit-account;
 • Het u op de hoogte houden van systeemupdates;
 • Het aan u versturen van automatische meldingen uit uw Sponsit-account;
 • Het leveren van support;
 • Het aan u verzenden van facturen.

Aan wie verstrekt Sponsit gegevens?

Sponsit zal uw persoonlijke gegevens nooit verkopen of verhuren. Sponsit zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of dit voor de uitvoering van een overeenkomst noodzakelijk is.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Sponsit deze?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op uw harde schijf door het systeem van de website die u bezoekt. Een cookie bevat informatie over uw bezoek aan de website. Een cookie kan alleen herkend worden door de server waar u het van hebt gekregen. Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren.

Er wordt door het Sponsit-account gebruikt gemaakt van functionele cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de applicatie. Daarnaast maakt de Website gebruik van first party analytics cookies, waarbij alleen geanonimiseerde gegevens worden verzonden en derden geen toegang krijgen tot de verzamelde gegevens.

U heeft de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van uw Sponsit-account wel negatief beïnvloed kunnen worden.

Hoe beschermt Sponsit uw gegevens?

Sponsit draagt gelet op de aard van de gegevens en de stand van de techniek zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Welke rechten heeft u?

U hebt het recht Sponsit te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@sponsit.nl. Sponsit zal op dit verzoek schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u Sponsit verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Op dit verzoek zal Sponsit zo spoedig mogelijk reageren.

Tevens kunt u voortdurend de persoonsgegevens die u bij het aanmaken van het Sponsit-account heeft opgegeven zelf wijzigen, aanvullen en/of verifiëren via uw Sponsit-account.

Kan Sponsit dit Privacy Statement wijzigen?

Indien Sponsit mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in haar Privacy Statement. Wij raden u aan om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop het Privacy Statement wordt weergegeven, te raadplegen om er zeker van te zijn dat u kennis hebt genomen van enige wijzigingen.

Heeft u een vraag of verzoek?

Als u vragen of verzoeken heeft over het Privacy Statement van Sponsit dan kunt u contact met ons opnemen via:

E-mail: info@sponsit.nl
Post: Sponsit V.O.F., Grebbeberglaan 15, 3527 VX te Utrecht (Nederland)